Waar houdt deze non-profit zich mee bezig?

Waar houdt deze non-profit zich mee bezig?
  • CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan.
  • De non-profit bestrijdt armoede door ongelijkheid tegen te gaan.
  • Dit doet CARE door noodhulp te verlenen, vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren en inspraak in besluitvorming te stimuleren.

In welke landen is de non-profit actief?

In welke landen is de non-profit actief?
  • CARE werkt in 100 landen wereldwijd.

Andere interessante informatie

Andere interessante informatie
  • De aanpak van CARE kenmerkt zich door zich door maatwerk: in overleg met lokale partners en gemeenschappen bepalen ze wat nodig is en wat werkt.
  • CARE ziet vrouwenemancipatie als een voorwaarde voor gelijke verdeling van welvaart en gelijke kansen op een menswaardig bestaan. Het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes heeft daarom altijd hun bijzondere aandacht.

CARE

Meer info

Steun jouw favoriete stichting of non-profit

Met je Я42 betaalpas of met een Open Charity Overboeking.

Je hoeft alleen maar de organisatie te kiezen en te bepalen hoeveel je wilt bijdragen.