CARE
Filters verwijderen

CARE

Steunen

Waar houdt de organisatie zich mee bezig?

  • CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan.
  • De organisatie bestrijdt armoede door ongelijkheid tegen te gaan.
  • Dit doet CARE door noodhulp te verlenen, vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren en inspraak in besluitvorming te stimuleren.

In welke landen is de organisatie actief?

  • CARE werkt in 100 landen wereldwijd.

Andere interessante informatie

  • De aanpak van CARE kenmerkt zich door zich door maatwerk: in overleg met lokale partners en gemeenschappen bepalen ze wat nodig is en wat werkt.
  • CARE ziet vrouwenemancipatie als een voorwaarde voor gelijke verdeling van welvaart en gelijke kansen op een menswaardig bestaan. Het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes heeft daarom altijd hun bijzondere aandacht.