Filters verwijderen

Juridische informatie en klachten

 

OPEN BANK SA is een bank geregistreerd in het Banks and Bankers Registry van de Bank of Spain (Madrid Mercantile Registry, folio 202, deel 5308, pagina M-87030)

 • Hoofdkantoor: Av. Cantabria s / n, 28660. Boadilla del Monte - Madrid.
 • telefoon: +31 (0) 70 7007 516
 • Fax: +34.91.342.10.50
 • E-mail: info@openbank.com
 • Commerciële naam: Openbank:
 • CIF: A-28021079.
 • Naam: Open Bank, S.A.
 • Code van bankinstelling: 0073.

In haar activiteit wordt de Openbank onder meer gecontroleerd door de volgende entiteiten:

 • Spaanse centrale bank.
 • Nationale commissie voor de aandelenmarkt (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV)
 • PriceWaterhouseCoopers, SL (Externe audit)
 • Banco Santander SA (Interne audit).
 • Rijksdienst voor de Belastingdienst (Openbare Belastingdienst).
 • Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INSS).
 • OPEN BANK, S.A. Openbank maakt deel uit van het Depositogarantiefonds van kredietinstellingen.

Aandeelhoudersstructuur

Naam van de aandeelhouder Nr. Aandelen Percentage
Banco Santander, SA 172.782.818 99,999994212%
Cántabro Catalana de
Inversiones, SA.
10 0,000005788%

 

Informatie over tarieven en rentetarieven die worden toegepast of aangeboden.

De driemaandelijkse informatie over provisies en typen die worden toegepast of aangeboden, wordt vaker gepubliceerd in de meest frequente transacties met de meest voorkomende klantenprofielen die natuurlijke personen zijn die overeenkomen met het laatste kwartaal van het kalenderjaar.

Bijlage 1 van Circulaire 5/2012, van 27 juni, van de Bank van Spanje, aan kredietinstellingen en betalingsdienstaanbieders, over transparantie van bankdiensten en aansprakelijkheid bij het verstrekken van leningen van OPEN BANK, SA (download het document om het te raadplegen)

Rentetarieven en commissies voor compensaties en stilzwijgende overschrijdingen op lopende rekeningen en stilzwijgende overschrijdingen op kredietrekeningen.

Bijlage 2 van Circulaire 5/2012, van 27 juni, van de Bank van Spanje, kredietinstellingen en betalingsdienstaanbieders, transparantie van bankdiensten en aansprakelijkheid bij het verstrekken van leningen).

Informatie over de korting en wisselkoersen ontvangen voor betalingsdiensten.

Circulaire 1/2015 van 24 maart van de Bank van Spanje aan de betalingsdienstaanbieders, inzake informatie over de ontvangen disconterings- en wisselkoersen. De informatie over de verrichtingen die in elk kalenderkwartaal worden uitgevoerd, wordt gepubliceerd. Informatie bekijken

Contract voor dienstverlening aan natuurlijke personen

Contract voor de levering van diensten aan natuurlijke personen (editie 1.2019)

Informatieve brochure MiFID (editie 2.2018)

Basisinformatie over gegevensbeveiliging

Verklaring van betalingsbewegingen. Circulaire 1376 van de AEB

Raadpleeg de informatie hier

Depositogarantiefonds

Raadpleeg de informatie hier

Standaard prijzen

Raadpleeg de huidige informatie tot 28 februari 2019 op standaardprijzen hier

Raadpleeg de informatie over standaardprijzen die op 1 maart 2019 van kracht worden hier

Raadpleeg de rentetarieven en commissies die van kracht zijn hier

Voor de toepassing van de bepalingen van de regels 60 en 61 van Circulaire 2/2016 van 2 februari van de Bank van Spanje op kredietinstellingen, over toezicht en solvabiliteit, wordt de volgende informatie gepubliceerd:

Instanties en Eenheden t.b.v. klantenservice.

Openbank-informatietelefoon: 070 7007516 of +31 (0) 70 7007 516

Om problemen op te lossen of twijfel weg te nemen met een eenvoudig telefoontje.


Service voor beheer van incidenten: 0800 029 2008.

Het aanvragen van de oplossing van een fout of incident die de werking van gecontracteerde producten en diensten beïnvloedt en die de aard van de claim niet beoordeelt. OPENBANK verplicht zich om u binnen 48 uur op de hoogte te houden van de status van uw aanvraag en als de geleverde oplossing niet aan uw vereisten voldoet, kunt u ook schrijven naar de Klachtendienst en Klantenservice van Openbank. 


KLACHTENDIENST EN KLANTENSERVICE

Wanneer het antwoord van de Incident Management Service niet aan uw vereisten voldoet, kunt u schrijven naar de Claims en Klantenservice van Openbank:

Klachtendienst en klantenservice

Kantoor van de klantombudsman

 • José Luis Gómez-Dégano en Ceballos-Zuñiga
 • Postbus 14019
 • 28080 Madrid
 • Fax: +34 91 429 23 19

Onafhankelijke organisatie waaraan de Santander Groep is gelieerd en waar zij hun klachten kunnen indienen op basis van de Verordening van de klantombudsman (in het Spaans).

Zodra de claim is ingediend bij de Klachtendienst en de klantenservice of bij de klantombudsman, als het antwoord niet bevredigend is of als een periode van een maanden vanaf de presentatie van de claim zonder een antwoord te hebben ontvangen, kan de Klant contact opnemen met de volgende Klachtendienst van de Financiële Toezichthouders die overeenstemmen met het onderwerp in kwestie:

Klachtendienst van de Bank van Spanje

Klantenservicekantoor voor Beleggers van de Nationale Beurscommissie

Alvorens een beroep op deze diensten te doen, vereist de regelgeving dat de klant kan aantonen dat hij zich eerst tot de Afdeling Klantenservice of het Bureau van de Ombudsman van de Klant heeft gericht, die zal handelen met volledige autonomie ten aanzien van de criteria en richtlijnen die moeten worden toegepast bij de uitoefening van hun functies.

Klachtenformulier:

 • Klachtenformulieren zijn beschikbaar voor klanten op het kantoor van Openbank. Het adres is: 
 • Paseo de la Castellana 134, 28046, Madrid.
 • 28046 - Madrid
 • Telefoonnummer voor service inzake incidenten: +34 900 22 32 42

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de oplossing van online geschillen in consumentenzaken, wordt de link naar het door de Europese Commissie geschillenbeslechtingsplatform voor de oplossing van online geschillen hieronder toegevoegd, waarop consumenten een beroep kunnen doen om discrepanties of geschillen met betrekking tot online geleverde diensten op te lossen http://ec.europa.eu/odr


REGELING DIE VERORDENT

Register van de Bank van Spanje

Registratiegegevens 

Juridische documentatie over rekeningen 

Pre-contractuele informatie van natuurlijke personen.

Contract voor de levering van diensten voor natuurlijke personen (editie 2.2018)

Contract voor de levering van diensten voor juridische entiteiten (editie 1.2018)

Wettelijke documentatie over betaalrekeningen van 24 februari van 2019

Kennisgeving van wijzigingen in het contract voor de levering van diensten van natuurlijke personen

Contract voor de Dienstverlening voor natuurlijke personen (editie 3.2018)

Contract voor de levering van diensten voor juridische entiteiten (editie 2.2018)

Basisinformatie over gegevensbeveiliging

MIFID II

Informatieve brochure MiFID (editie 2.2018)

Beter orderuitvoerings- en orderbeheer van Open Bank, SA (selectie van intermediairs)

Identificatiedocumenten vereist om te werken in effecten volgens MiFID II

Jaarlijkse publicatie over de belangrijkste tussenpersonen en over de kwaliteit van de verkregen uitvoering

CRS / FATCA-formulieren:

Om aan de CRS- / FATCA-voorschriften te voldoen, zijn de formulieren die moeten worden ingevuld:

Openbank bedrijfsrekeningen

Voor de opening hiervan is het noodzakelijk om de aanvullende documentatie in te vullen die we hieronder aan u beschikbaar stellen:

Documentatie voor het beheer van testamentairen

Documentatie om testamenten te verwerken

Aanvraag tot verandering van eigendom door Erfgenamen

Certificaataanvraag voor posities

Adres van de ontvangsten

Documenten om de automatische incasso van facturen te verwerken

Automatische incasso-aanvragen

Pensioenplannen

Documenten om de overdracht van geconsolideerde rechten aan te vragen

Verzoek om overdracht geconsolideerde rechten

Andere informatie

Juridische grondslagen, loterijen en aanbiedingen

Raadpleeg de juridische grondslagen van de huidige aanbiedingen van Openbank.

Welkom bij de sectie van de winnaars van Openbank-acties, je kunt ze niet missen. Hier kun je te weten komen of je een van de winnaars bent.

Nog lopende acties voor loterijen/ abonnementspromoties

KortingsactiesOpen