Filters verwijderen

Juridische informatie en klachten

 

OPEN BANK SA is een bank die geregistreerd staat in het Banks and Bankers Registry van de Bank of Spain (Handelsregister van Madrid, folie 202, deel 5308, pagina M-87030)

 • Hoofdkantoor: Plaza Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanje
 • Telefoon: +31 (0) 70 7007 516
 • Fax: +34 91 342 10 50
 • E-mail: info@openbank.com
 • Commerciële naam: Openbank
 • CIF: A-28021079
 • Naam: Open Bank, S.A.
 • Code van bankinstelling: 0073

In haar activiteit wordt de Openbank onder meer gecontroleerd door de volgende entiteiten:

 • Spaanse centrale bank
 • Nationale commissie voor de aandelenmarkt (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV)
 • PriceWaterhouseCoopers, SL (Externe audit)
 • Banco Santander SA (Interne audit)
 • Rijksdienst voor de Belastingdienst (Openbare Belastingdienst)
 • Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INSS)
 • OPEN BANK, S.A. Openbank maakt deel uit van het Depositogarantiefonds van kredietinstellingen

Aandeelhoudersstructuur

Naam van de aandeelhouder Nr. Aandelen Percentage
Banco Santander, SA 172.782.818 99,999994212%
Cántabro Catalana de
Inversiones, SA.
10 0,000005788%

 

Je kunt deze informatie hier ook downloaden.

Informatie over aangerekende of aangeboden commissies en rentevoeten

Driemaandelijkse wordt informatie gepubliceerd over aangerekende of aangeboden commissies en rentevoeten voor de meest uitgevoerde transacties en het klantenprofiel dat het meeste voorkomt. Dit gaat over transacties van natuurlijke personen gedurende het kalenderkwartaal voorafgaand aan de publicatie.

Bijlage 1 bij Circulaire 5/2012 van 27 juni van de Bank van Spanje aan kredietinstellingen en betalingsdienstaanbieders, over de transparantie van bankdiensten en de verantwoordelijkheid bij het verstrekken van leningen door OPEN BANK, S.A. (Document in het Spaans.) 

Informatie over de ontvangen korting en afwikkelingsvergoedingen

Circulaire 1/2015 van 24 maart van de Bank van Spanje aan betalingsdienstaanbieders, over de ontvangen korting en afwikkelingsvergoedingen. De informatie over de in elk kalenderkwartaal verrichte transacties wordt gepubliceerd. Bekijk de informatie (in het Spaans).

Prospectus van de tarieven voor transacties en diensten op de effectenmarkt

Raadpleeg de informatie over de tarieven die gelden sinds 15-10-2020 hier.

Aangifte van betalingstransacties, AEB Circulaire 1376

Raadpleeg het document hier (in het Spaans).

Depositogarantiefonds

Raadpleeg het document hier

Instanties en Eenheden t.b.v. klantenservice.

Openbank-informatietelefoon: 070 7007516 of +31 (0) 70 7007 516

Om problemen op te lossen of twijfel weg te nemen met een eenvoudig telefoontje.


Service voor incidentenbeheer: 0800 029 2008

Als je een oplossing vraagt voor een fout of incident dat de werking van de gecontracteerde producten en diensten beïnvloedt en dat niet het karakter van een schadegeval heeft, streeft OPENBANK ernaar om je binnen 48 werkuren te informeren over de status van je verzoek. Als de geboden oplossing niet aan je eisen voldoet, kun je ook de afdeling Klachtendienst en Klantenservice van Openbank aanschrijven. 


KLACHTENDIENST EN KLANTENSERVICE

Wanneer het antwoord van de Incident Management Service niet aan je vereisten voldoet, kun je de Claims en Klantenservice van Openbank aanschrijven:

Klachtendienst en klantenservice

Kantoor van de klantombudsman

 • José Luis Gómez-Dégano en Ceballos-Zuñiga
 • Postbus 14019
 • 28080 Madrid
 • Fax: +34 91 429 23 19

Onafhankelijke organisatie waaraan de Santander Group is gelieerd en waar klanten hun klachten kunnen indienen op basis van de Verordening van de klantombudsman (in het Spaans).

Zodra de claim is ingediend bij de Klachtendienst en klantenservice of bij de klantombudsman, kan de klant, als het antwoord niet bevredigend is of als hij/zij na minimum een maand vanaf de presentatie van de claim geen antwoord heeft gekregen, contact opnemen met de volgende Klachtendienst van de Financiële Toezichthouders, die overeenstemt met het onderwerp in kwestie:

Klachtendienst van de Bank van Spanje

Klantenservicekantoor voor Beleggers van de Nationale Beurscommissie

Alvorens een beroep op deze diensten te doen, vereist de regelgeving dat de klant kan aantonen dat hij/zij zich eerst tot de Afdeling Klantenservice of het Bureau van de Ombudsman van de Klant heeft gericht, die zal handelen met volledige autonomie ten aanzien van de criteria en richtlijnen die moeten worden toegepast bij de uitoefening van hun functies.

Klachtenformulier:

 • Klachtenformulieren zijn beschikbaar voor klanten op het kantoor van Openbank. Het adres is: 
 • Plaza Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanje
 • 28046 - Madrid
 • Telefoonnummer voor service inzake incidenten: +34 900 22 32 42

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de oplossing van online geschillen in consumentenzaken, wordt de link naar het door de Europese Commissie geschillenbeslechtingsplatform voor de oplossing van online geschillen hieronder toegevoegd: Consumenten kunnen hierop een beroep kunnen doen om discrepanties of geschillen met betrekking tot online geleverde diensten op te lossen http://ec.europa.eu/odr


REGELING DIE VERORDENT

Informatie over duurzaamheid in de financiële sector

Informatie over de beleidslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s en compensaties met betrekking tot de openbaarmakingsverplichtingen die vastgesteld zijn in Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector, die per 10 maart 2021 van kracht is.
Raadpleeg de informatie hier.

Verklaring over due-diligence-beleid met betrekking tot de belangrijkste negatieve incidenten inzake duurzaamheidsfactoren

Raadpleeg de informatie hier.

Beleid voor langetermijnbetrokkenheid

In overeenstemming met de bepalingen van het huidige regelgevingskader wordt in het Beleid voor langetermijnbetrokkenheid uiteengezet hoe Openbank, als entiteit die portefeuillebeheerdiensten verleent, haar betrokkenheid bij beursgenoteerde ondernemingen als aandeelhouder of aandeelhoudersbeheerder integreert in haar beleggingsbeleid.

Raadpleeg het beleid hier.