Filters verwijderen

Juridische informatie en klachten

 

OPEN BANK SA is een bank geregistreerd in het Banks and Bankers Registry van de Bank of Spain (Handelsregister van Madrid, folie 202, deel 5308, pagina M-87030)

 • Hoofdkantoor: Plaza Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanje
 • telefoon: +31 (0) 70 7007 516
 • Fax: +34.91.342.10.50
 • E-mail: info@openbank.com
 • Commerciële naam: Openbank:
 • CIF: A-28021079.
 • Naam: Open Bank, S.A.
 • Code van bankinstelling: 0073.

In haar activiteit wordt de Openbank onder meer gecontroleerd door de volgende entiteiten:

 • Spaanse centrale bank.
 • Nationale commissie voor de aandelenmarkt (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV)
 • PriceWaterhouseCoopers, SL (Externe audit)
 • Banco Santander SA (Interne audit).
 • Rijksdienst voor de Belastingdienst (Openbare Belastingdienst).
 • Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INSS).
 • OPEN BANK, S.A. Openbank maakt deel uit van het Depositogarantiefonds van kredietinstellingen.

Aandeelhoudersstructuur

Naam van de aandeelhouder Nr. Aandelen Percentage
Banco Santander, SA 172.782.818 99,999994212%
Cántabro Catalana de
Inversiones, SA.
10 0,000005788%

 

Je kunt deze informatie hier ook downloaden.

Informatie over aangerekende of aangeboden commissies en rentevoeten.

Driemaandelijkse wordt informatie gepubliceerd over aangerekende of aangeboden commissies en rentevoeten voor de meest uitgevoerde transacties en het klantenprofiel dat het meeste voorkomt. Dit gaat over transacties van natuurlijke personen gedurende het kalenderkwartaal voorafgaand aan de publicatie.

Bijlage 1 bij Circulaire 5/2012 van 27 juni van de Bank van Spanje aan kredietinstellingen en betalingsdienstaanbieders, over de transparantie van bankdiensten en de verantwoordelijkheid bij het verstrekken van leningen door OPEN BANK, S.A. (Document in het Spaans.) 

Informatie over de ontvangen korting en afwikkelingsvergoedingen.

Circulaire 1/2015 van 24 maart van de Bank van Spanje aan betalingsdienstaanbieders, over de ontvangen korting en afwikkelingsvergoedingen. De informatie over de in elk kalenderkwartaal verrichte transacties wordt gepubliceerd. Bekijk de informatie (in het Spaans).

Prospectus van de tarieven voor transacties en diensten op de effectenmarkt.

Raadpleeg de informatie over de tarieven die gelden sinds 15-10-2020 hier

Mifid II

Jaarlijkse publicatie over de belangrijkste tussenpersonen en over de kwaliteit van de verkregen uitvoering - Boekjaar 2020. hier

Aangifte van betalingstransacties. AEB Circulaire 1376.

Raadpleeg het document hier (in het Spaans).

Depositogarantiefonds

Raadpleeg het documenthier

Instanties en Eenheden t.b.v. klantenservice.

Openbank-informatietelefoon: 070 7007516 of +31 (0) 70 7007 516

Om problemen op te lossen of twijfel weg te nemen met een eenvoudig telefoontje.


Service voor beheer van incidenten: 0800 029 2008.

Het aanvragen van de oplossing van een fout of incident die de werking van gecontracteerde producten en diensten beïnvloedt en die de aard van de claim niet beoordeelt. OPENBANK verplicht zich om u binnen 48 uur op de hoogte te houden van de status van uw aanvraag en als de geleverde oplossing niet aan uw vereisten voldoet, kunt u ook schrijven naar de Klachtendienst en Klantenservice van Openbank. 


KLACHTENDIENST EN KLANTENSERVICE

Wanneer het antwoord van de Incident Management Service niet aan uw vereisten voldoet, kunt u schrijven naar de Claims en Klantenservice van Openbank:

Klachtendienst en klantenservice

Kantoor van de klantombudsman

 • José Luis Gómez-Dégano en Ceballos-Zuñiga
 • Postbus 14019
 • 28080 Madrid
 • Fax: +34 91 429 23 19

Onafhankelijke organisatie waaraan de Santander Groep is gelieerd en waar zij hun klachten kunnen indienen op basis van de Verordening van de klantombudsman (in het Spaans).

Zodra de claim is ingediend bij de Klachtendienst en de klantenservice of bij de klantombudsman, als het antwoord niet bevredigend is of als een periode van een maanden vanaf de presentatie van de claim zonder een antwoord te hebben ontvangen, kan de Klant contact opnemen met de volgende Klachtendienst van de Financiële Toezichthouders die overeenstemmen met het onderwerp in kwestie:

Klachtendienst van de Bank van Spanje

Klantenservicekantoor voor Beleggers van de Nationale Beurscommissie

Alvorens een beroep op deze diensten te doen, vereist de regelgeving dat de klant kan aantonen dat hij zich eerst tot de Afdeling Klantenservice of het Bureau van de Ombudsman van de Klant heeft gericht, die zal handelen met volledige autonomie ten aanzien van de criteria en richtlijnen die moeten worden toegepast bij de uitoefening van hun functies.

Klachtenformulier:

 • Klachtenformulieren zijn beschikbaar voor klanten op het kantoor van Openbank. Het adres is: 
 • Plaza Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanje.
 • 28046 - Madrid
 • Telefoonnummer voor service inzake incidenten: +34 900 22 32 42

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de oplossing van online geschillen in consumentenzaken, wordt de link naar het door de Europese Commissie geschillenbeslechtingsplatform voor de oplossing van online geschillen hieronder toegevoegd, waarop consumenten een beroep kunnen doen om discrepanties of geschillen met betrekking tot online geleverde diensten op te lossen http://ec.europa.eu/odr


REGELING DIE VERORDENT

Registratie bij de Bank van Spanje

Raadpleeg de informatie hier.

CRS-/FATCA-formulier

Om te voldoen aan de CRS- en FATCA-normen, moet het volgende document worden ingevuld:

CRS/FATCA-verklaring voor natuurlijke personen

Documenten voor testamentbeheer

Verwerking van de testamentaire beschikking

Aanvraag voor het certificaat van eigendomsbelang

Verzoek tot eigendomsoverdracht

OPEN-kortingen

Algemene voorwaarden OPEN-kortingen

Informatie over duurzaamheid in de financiële sector

Informatie over de beleidslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s en compensaties met betrekking tot de openbaarmakingsverplichtingen die vastgesteld zijn in Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector, die per 10 maart 2021 van kracht is.
Raadpleeg de informatie hier.

Verklaring over due-diligence-beleid met betrekking tot de belangrijkste negatieve incidenten inzake duurzaamheidsfactoren

Raadpleeg de informatie hier.

Beleid voor langetermijnbetrokkenheid

In overeenstemming met de bepalingen van het huidige regelgevingskader wordt in het Beleid voor langetermijnbetrokkenheid uiteengezet hoe Openbank, als entiteit die portefeuillebeheerdiensten verleent, haar betrokkenheid bij beursgenoteerde ondernemingen als aandeelhouder of aandeelhoudersbeheerder integreert in haar beleggingsbeleid.

Raadpleeg het beleid hier.