Duurzaamheidsbeleid

Informatie over duurzaamheid in de financiële sector

Informatie over de beleidslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s en compensaties met betrekking tot de openbaarmakingsverplichtingen die vastgesteld zijn in Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector, die per 10 maart 2021 van kracht is.

Raadpleeg de informatie hier.

Verklaring over due-diligence-beleid met betrekking tot de belangrijkste negatieve incidenten inzake duurzaamheidsfactoren

Verklaring van de belangrijkste negatieve effecten - 2022.
Verklaring van de belangrijkste negatieve effecten - 2023.
Verklaring van de belangrijkste negatieve effecten - 2024.

Beleid voor langetermijnbetrokkenheid

In overeenstemming met de bepalingen van het huidige regelgevingskader wordt in het Beleid voor langetermijnbetrokkenheid uiteengezet hoe Openbank, als entiteit die portefeuillebeheerdiensten verleent, haar betrokkenheid bij beursgenoteerde ondernemingen als aandeelhouder of aandeelhoudersbeheerder integreert in haar beleggingsbeleid.

Raadpleeg het beleid hier.

Precontractuele informatie voor de service voor portefeuillebeheer op discretionele basis
Informatie vooraf over de manier waarop de dienst voor portefeuillebeheer onder andere milieu- of sociale kenmerken bevordert.

Raadpleeg de informatie hier.

Informatie met betrekking tot duurzaamheid

Informatie over de bevordering van milieu- of maatschappelijke kenmerken en de methodes die worden gebruikt om deze te evalueren, meten en monitoren. Deze evaluatie, meting en monitoring wordt ook toegepast op: hun informatiebronnen; de selectiecriteria met betrekking tot de onderliggende activa; en indicatoren om de milieu- of maatschappelijke kenmerken of het algehele effect van de strategieën die deel uitmaken van de service voor portefeuillebeheer, te meten in termen van duurzaamheid .

Raadpleeg de informatie hier.