Toegangscode en elektronische handtekening

Wachtwoorden
Hoeveel (toegangs)codes heb je en waarvoor kun je ze gebruiken?
Hoe kun je je toegangscode wijzigen?