Beleggen met een doel

Beleggen met een doel: een huis, een auto, een reis

Bepaal je doel en begin met sparen om het te bereiken

Word klant


Kies je doelstelling en start met beleggen

1  Kies een doelstelling en beantwoord een paar korte vragen. Zo kunnen we bepalen welke beleggingsstrategieën het beste bij jou passen en je kunnen helpen om je doelstelling te behalen.

2  Wij beheren jouw beleggingen. De geautomatiseerde beleggingsdienst Robo-Advisor houdt hierbij rekening met de strategie en de doelstelling die jij gekozen hebt.

3 Volg je beleggingen op de voet. Dit kan via onze websita of app. Daarnaast kun je ook extra geld inleggen of bijdragen plannen. Zo kom je steeds dichter bij je doelstelling.

Bekijk de resultaten van onze geautomatiseerde beleggingsdienst.

Elke belegging brengt risico's met zich mee, waaronder het niet behalen van rendement en/of het verlies van het belegde bedrag. De waarde van de belegging is onderhevig aan marktschommelingen. Eerder verkregen rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

1 Bron: Morningstar, 2022

Beleggen voor iedereen


Begin vanaf een belegging van € 500 en leg periodiek geld in (extra stortingen), al vanaf € 1. Zo kun je een beleggingsplan opstellen voor de middellange of lange termijn. Je beslists zelf hoeveel geld je elke dag, week of maand wilt bijleggen om je doelstelling te behalen.2 Denk bijvoorbeeld aan de studies van je kinderen of aan die mooie reis die je binnen enkele jaren wilt maken.

2 Open Bank, S.A. verbindt zich niet tot de verwezenlijking van de doelstellingen. Deze zijn afhankelijk van de gedane beleggingen en de ontwikkeling van de markten.

Waarin beleggen we voor jou?


Voor de portefeuilles van de geautomatiseerde beleggingsdienst Robo-Advisor wordt er gebruik gemaakt van beleggingsfondsen. Dit kunnen indexfondsen zijn of actief beheerde fondsen van 's werelds grootste fondsbeheerders.

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met onze beleggingsspecialisten via het telefoonnummer +31 (0)70 7006 138. Zij zijn beschikbaar van maandag t/m donerdag tussen 9.00 en 19.00 uur, en op vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur.

onboarding

Word klant in slechts 3 stappen!

1

Vul je gegevens in

Om klant te worden, moeten we het een en ander van je weten. Vul je gegevens in en kies je toegangscode.

2

Bevestig je identiteit

Het maakt niet uit waar je bent. Je kunt klant worden via een videogesprek of via een overboeking vanaf een rekening van een andere bank waar je de rekeninghouder van bent.

3

Onderteken op elektronische wijze

We sturen je een sms met een beveiligingscode om toegang te krijgen tot je contract om het online te ondertekenen.

inversión automatizada

Geautomatiseerde beleggingsdienst Robo-Advisor
 

We creëren je portefeuille in 5 minuten en passen hem automatische aan aan de marktomstandigheden.

 

Meer info

Wil je meer weten over Doelbeleggen?
Wat is doelbeleggen?

Doelbeleggen is een dienst voor discretioneel portefeuillebeheer waarbij je je beleggingen koppelt aan het behalen van een doelstelling.  Je kunt een van de doelstellingen kiezen die wij voorstellen, of zelf eentje bepalen. Zodra je een contract getekend hebt voor de dienst kun je je beleggingen op de voet volgen. Je kunt onder andere bekijken hoe waarschijnlijk het is dat je de doelstelling behaalt binnen de vooropgestelde tijd. Deze dienst is ontworpen voor een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn. Bij Openbank zijn we van mening dat een belegging op middellange termijn (3-7 jaar) of op lange termijn (meer dan 7 jaar) de meest efficiënte en optimale manier is om te beleggen.

Welke risico's brengt deze service met zich mee?

Deze service houdt, net als elke belegging, bepaalde risico's in die inherent zijn aan de financiële markten, waaronder het potentiële risico van verlies van het belegde bedrag of het niet-behalen van rendement. Daarom hebben we vijf verschillende beleggersprofielen gemaakt op basis van onder ander het risico dat je bereid bent te aanvaarden.

CONSERVATIEF:

PROFIEL: het doel van dit profiel is de bescherming en de stabiliteit van je vermogen. Je bent bereid om op korte termijn zeer kleine risico's en potentiële verliezen te aanvaarden.

STRATEGIE: het risico van de beleggingsstrategie die gekoppeld is aan het conservatieve profiel moet aan de onderkant van het volatiliteitsbereik liggen, tussen 2 en 5%. Dit wordt berekend op basis van historische gegevens over drie jaar.

GEMATIGD:

PROFIEL: het doel van dit profiel is de stabiliteit van je vermogen, maar je zoekt ook bescherming tegen inflatie. Je bent bereid om beperkte risico's te aanvaarden, met potentiële verliezen die niet erg groot zijn en die je zou afstoten in geval van wijdverspreide dalingen op de markten.

STRATEGIE: het risico van de beleggingsstrategie die gekoppeld is aan het gemiddelde profiel moet binnen het hogere bereik van het volatiliteitsbereik liggen, tussen 2 en 5%. Dit wordt berekend op basis van historische gegevens over drie jaar.

EVENWICHTIG:

PROFIEL: het doel van dit profiel is de balans tussen stabiliteit en vermogensgroei. Je bent bereid om op de middellange termijn risico's te nemen voor je financiële beleggingen en potentiële verliezen.

STRATEGIE: het risico van de beleggingsstrategie die gekoppeld is aan het evenwichtige profiel moet binnen het lagere bereik van het volatiliteitsbereik liggen, tussen 5 en 10%. Dit wordt berekend op basis van historische gegevens over drie jaar.

DYNAMISCH:

PROFIEL: het doel van dit profiel is vermogensgroei. Je bent bereid om de risico's te nemen die inherent zijn aan de ontwikkeling van de financiële markten en houdt rekening met potentiële verliezen op de middellange termijn.

STRATEGIE: het risico van de beleggingsstrategie die gekoppeld is aan het dynamische profiel moet in het bovenste bereik van het volatiliteitsbereik liggen, tussen 5 en 10%, berekend op basis van historische gegevens over drie jaar.

AGRESSIEF:

PROFIEL: het doel van dit profiel is vermogensgroei met een maximale rentabiliteit. Je bent bereid om potentiële verliezen te aanvaarden voor de langetermijndoelstelling om zo het rendement van je portefeuille te maximaliseren.

STRATEGIE: het risico van de beleggingsstrategie die gekoppeld is aan het agressieve profiel moet binnen een volatiliteitsbereik van 10 en 15% liggen. Dit wordt berekend op basis van historische gegevens over drie jaar.

Denk eraan dat de beleggingsstrategieën die aan elk beleggersprofiel zijn gekoppeld door de marktomstandigheden specifieke afwijkingen van de hierboven aangegeven volatiliteitsbereiken kunnen ondervinden¹.

¹Volatiliteit is de schommeling in de prijs van het portefeuillevermogen.

Hoe vraag ik de service aan?

Om de dienst voor discretioneel portefeuillebeheer aan te vragen moet je eerst de geschiktheidstoets vervolledigen. We bekijken je antwoorden om je beleggersprofiel te bepalen en bieden je dan een portefeuille aan die bij je past. 

Zodra je de toets vervolledigd hebt kun je simulaties doen om te zien hoe je portefeuille zich zou kunnen gaan gedragen. Je kunt er ook meteen een doelstelling aan vasthangen. 

Ten slotte moet je het contract lezen, accepteren en tekenen. Hierna ben je eigenaar van een rekening voor discretionair beheer.

Waarom zetten we vooral in op ESG-fondsen?

"Groen" of duurzaam beleggen is beleggen met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Dit type belegging wordt ook wel "ESG" genoemd, en dit staat voor Environmental, Social en Governance. Een soortgelijke term is Maatschappelijk en Verantwoord Beleggen (Socially Responsible Investment, SRI).

Dit soort beleggingen doelt niet alleen op eenmalige positieve bijdragen aan de samenleving en het milieu, maar zorgt ook voor efficiëntie en stabiliteit op de middellange en lange termijn. Daarnaast dragen deze beleggingen bij aan het behoud van het rendement, en verminderen ze de volatiliteit en een eventueel risoco op terugval.

Met onze beleggingsdienst Robo-Advisor streven we naar rendement voor het geld van de klanten die de dienst afnemen. Dit doen we sinds 2019 door voorrang te geven aan het beleggen in ESG-fondsen. Wij kunnen rekenen op het advies van Santander Asset Management, pionier op het gebied van duurzaam beheer in Spanje. Het bedrijf voert een diepgaande analyse uit van de ESG-criteria van deze fondsen en selecteert ze vervolgens.

Door wie en hoe wordt mijn geld beheerd?

Zodra je een contract voor discretionair portefeuillebeheer hebt ondertekend is Openbank verantwoordelijk voor het beheer van je geld. Hiervoor hebben we een beleggingsscomité opgericht, dat regelmatig bijeenkomt. Dit beleggingscomité wordt geadviseerd door Santander Asset Management en BlackRock®, het grootste beleggingskantoor ter wereld*.  Blackrock geeft ons haar marktvisie en de optimale distributie van activa voor de verschillende beleggingsstrategieën . Op basis hiervan selecteren de specialisten van het beleggingscomité de ideale beleggingsfondsen om de verschillende beleggingsstrategieën te implementeren.

Het beleggingscomité van Openbank beheert de portefeuilles op basis van een bepaald risico en de oorsprong ervan (rentevoet, aandelenmarkt, kredietrisico, enz.), en niet op basis van een vooraf bepaalde assetallocatie (bijvoorbeeld 50% aandelen en 50% obligaties). Door deze vorm van beheer kunnen we ons beter aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden, zodat het genomen risico te allen tijde onder controle blijft. Het is de manier om het voor elk risiconiveau verkregen resultaat te maximaliseren.

De portefeuilles worden doorlopend herzien. Hierbij houden we rekening met de ontwikkeling van de verschillende markten. Beslissingen over portefeuillebeheer worden altijd genomen door het beleggingscomité van Openbank.

*Bron: Morningstar, 2020

Hoeveel kost het om Openbank voor mij te laten beleggen?

Het kost niets om een doelstelling voor jezelf vast te stellen, want het is slechts een doelstelling. Er zijn wel commissiekosten verbonden aan het feit dat wij voor jou beleggen:

  • Voor saldi onder de € 25.000: 0,85% + btw (inclusief 1,03% btw)
  • Voor saldi gelijk aan of groter dan € 25.000 en onder de € 100.000: 0,65% + btw (inclusief 0,79% btw)
  • Voor saldi gelijk aan of groter dan € 100.000 en onder de € 500.000: 0,55% + btw (inclusief 0,67% btw)
  • Voor saldi gelijk aan of groter dan € 500.000 en € 1.000.000: 0,45% + btw (inclusief 0,54% btw)
  • Voor saldi gelijk aan of groter dan € 1.000.000: 0,35% + btw (inclusief 0,42% btw)

Ter informatie: de Spaanse btw bedraagt 21% op de managementcommissie voor de dienst.

De commissies worden maandelijks in rekening gebracht op de discretionaire beheersrekening. Als het saldo van deze rekening ontoereikend is, worden de commissies geïnd via de verkoop van belangen in de beleggingsfondsen van je portefeuille.

De beheerskosten worden berekend op basis van het dagelijkse gemiddelde van het beheerde vermogen. Voor een belegging van € 20.000 bedraagt de commissie bijvoorbeeld maandelijks € 17,17 (inclusief btw).

Houd er rekening mee dat het saldo van je belegging periodiek en automatisch zal worden aangepast. De berekening van commissies zal dus ook variëren afhankelijk van het totale bedrag van de belegging.

Hoe volg ik mijn portefeuille op?

Je hebt een volledig bedieningspaneel waarmee je je belegging op elk gewenst moment kunt volgen, meer geld kunt inleggen (via periodieke of eenmalige bijdragen), een deel van de belegging kunt laten uitbetalen, of de dienst kunt annuleren. Je kunt ook je geschiktheidstoets raadplegen en je strategie wijzigen, waarbij je keuze hebt uit de strategieën die geschikt zijn bevonden volgens het toetstresultaat dat op dat moment geldig is.

Daarnaast krijg je informatie over de ontwikkeling van je vermogen en zie je een weergave van het verwachte rendement, evenals informatie over de fondsen die deel uitmaken van je portefeuille en over de details van de verrichtingen die wij uitvoeren.

Wat als mijn doelstellingen of omstandigheden veranderen?

In dit geval zul je een nieuwe geschiktheidstoets moeten uitvoeren, zodat wij je de portefeuille kunnen aanbieden die het best bij je past. Wij zorgen er dan voor dat je de beheersbeslissingen neemt die nodig zijn om je portefeuille aan te passen aan je nieuwe omstandigheden..

Je kunt je toets telefonisch wijzigen via het telefoonnummer +31 (0)70 7006 138, waarop onze beleggingsspecialisten bereikbaar zijn van maandag t/m donderdag van 9.00 - 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 - 18:00 uur.

Welk bedrag moet ik minimaal beleggen?

Om te kunnen genieten van de dienst “Wij beleggen voor jou”, moet je een minimale belegging van € 500 doen. Zodra deze eerste inleg is gedaan, kun je op elk gewenst moment eenmalige stortingen doen of een periodieke stortingen instellen van minimaal € 1* per dag, week of maand. Zowel de eenmalige als periodieke stortingen zullen worden belegd in de verschillende beleggingsfondsen in de verhouding die nodig is om het evenwicht te behouden dat vereist is voor jouw mandaat. Om je belegging te kunnen blijven beheren moet er te allen tijde € 500 ingelegd zijn. 

Onthoud dat deze dienst is ontworpen voor een beleggingshorizon op middellange of lange termijn. Bij Openbank geloven we dat een belegging  op middellange termijn (3-7 jaar) of lange termijn (meer dan 7 jaar) de meest efficiënte en optimale manier is om te beleggen.

*Om optimaliseringsredenen zullen uitvoeringsopdrachten worden verstuurd wanneer de som van de bijdragen € 10 of meer bedraagt. Er wordt belegd in de passende activaspreiding volgens jouw beleggingsstrategie.

Kan ik mijn geld opnemen? En wat als ik de dienst wil annuleren?

Je kunt op elk moment over je geld beschikken. Dit kan door een deel van je belegging te laten uitbetalen of door de annulering van de service. Je kunt ook op elk moment van beleggingsstrategie veranderen. Hiervoor hoef je je beleggingen niet eerst te laten uitbetalen.

Het uit te betalen bedrag moet minstens € 10 bedragen. Het maximumbedrag hangt af van het de huidge waarde van je beleggingen. Bij elke beleggingsstrategie moet je steeds een minimum van € 500 aanhouden om de dienst te kunnen blijven gebruiken. Mocht je dit willen, kun je de service op eender welk moment annuleren via de website, app of telefoon.

Zodra we de order tot annulering van de dienst hebben verwerkt, zullen de overeenkomstige orders worden gegenereerd om je posities te liquideren. Je geld wordt dan overgemaakt naar de betaalrekening die gekoppeld is aan je portefeuille. Het bedrag van de overboeking wordt verminderd met de nog verschuldigde beheerskosten en de overeenkomstige inhoudingen voor fiscale verplichtingen.

Je orders worden alleen uitgevoerd als we niet bezig zijn met aanpassingen in je portefeuille. Als op het moment dat je een order plaatst je portefeuille opnieuw in evenwicht wordt gebracht of wordt aangepast, kan het dus een paar dagen duren voordat die order (en volgende orders) worden uitgevoerd. We moeten namelijk wachten totdat alle aanpassingen zijn doorgevoerd.

Hoe kan ik extra geld inleggen?

Je kunt op elk moment extra geld inleggen. Je kunt kiezen voor welke portefeuille het geld bestemd is en of de bijdragen eenmalig of periodiek is. Bij een periodieke bijdrage kun je kiezen tussen dagelijks, wekelijks of maandelijks.

Je kunt extra geld inleggen voor een bedrag vanaf € 1, maar de opdrachten om ze uit te voeren pas zullen worden verstuurd als de som van de bedragen minstens € 10 is. (Als je bijvoorbeeld elke dag € 2 bijdraagt, zal de aanpassing pas op de vijfde dag worden uitgevoerd, voor een bedrag van € 10.)

Wat is het minimaal vereiste bedrag in mijn portefeuille?

Je kunt steeds geld laten uitbetalen uit je portefeuille, maar zorg ervoor dat je steeds minimaal € 500 laat staan. Dit bedrag is gelijk aan het minimale bedrag om de service af te nemen en dient om je belegging te kunnen blijven beheren. We moeten namelijk een noodzakelijke herbalancering uit kunnen voeren, die zal variëren afhankelijk van je portefeuille.

Kan ik mijn beleggingsstrategie veranderen?

Je kunt de beleggingsstrategie van je portefeuille wijzigen via de opties van het controlepaneel. Je krijgt alle strategieën te zien die passen bij je beleggingsprofiel en je kunt je huidige strategie vergelijken met de strategie die je selecteert voordat je de wijziging bevestigt.

Wat is doelbeleggen?

Doelbeleggen is een dienst voor discretioneel portefeuillebeheer waarbij je je beleggingen koppelt aan het behalen van een doelstelling.  Je kunt een van de doelstellingen kiezen die wij voorstellen, of zelf eentje bepalen. Zodra je een contract getekend hebt voor de dienst kun je je beleggingen op de voet volgen. Je kunt onder andere bekijken hoe waarschijnlijk het is dat je de doelstelling behaalt binnen de vooropgestelde tijd. Deze dienst is ontworpen voor een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn. Bij Openbank zijn we van mening dat een belegging op middellange termijn (3-7 jaar) of op lange termijn (meer dan 7 jaar) de meest efficiënte en optimale manier is om te beleggen.

Welke risico's brengt deze service met zich mee?

Deze service houdt, net als elke belegging, bepaalde risico's in die inherent zijn aan de financiële markten, waaronder het potentiële risico van verlies van het belegde bedrag of het niet-behalen van rendement. Daarom hebben we vijf verschillende beleggersprofielen gemaakt op basis van onder ander het risico dat je bereid bent te aanvaarden.

CONSERVATIEF:

PROFIEL: het doel van dit profiel is de bescherming en de stabiliteit van je vermogen. Je bent bereid om op korte termijn zeer kleine risico's en potentiële verliezen te aanvaarden.

STRATEGIE: het risico van de beleggingsstrategie die gekoppeld is aan het conservatieve profiel moet aan de onderkant van het volatiliteitsbereik liggen, tussen 2 en 5%. Dit wordt berekend op basis van historische gegevens over drie jaar.

GEMATIGD:

PROFIEL: het doel van dit profiel is de stabiliteit van je vermogen, maar je zoekt ook bescherming tegen inflatie. Je bent bereid om beperkte risico's te aanvaarden, met potentiële verliezen die niet erg groot zijn en die je zou afstoten in geval van wijdverspreide dalingen op de markten.

STRATEGIE: het risico van de beleggingsstrategie die gekoppeld is aan het gemiddelde profiel moet binnen het hogere bereik van het volatiliteitsbereik liggen, tussen 2 en 5%. Dit wordt berekend op basis van historische gegevens over drie jaar.

EVENWICHTIG:

PROFIEL: het doel van dit profiel is de balans tussen stabiliteit en vermogensgroei. Je bent bereid om op de middellange termijn risico's te nemen voor je financiële beleggingen en potentiële verliezen.

STRATEGIE: het risico van de beleggingsstrategie die gekoppeld is aan het evenwichtige profiel moet binnen het lagere bereik van het volatiliteitsbereik liggen, tussen 5 en 10%. Dit wordt berekend op basis van historische gegevens over drie jaar.

DYNAMISCH:

PROFIEL: het doel van dit profiel is vermogensgroei. Je bent bereid om de risico's te nemen die inherent zijn aan de ontwikkeling van de financiële markten en houdt rekening met potentiële verliezen op de middellange termijn.

STRATEGIE: het risico van de beleggingsstrategie die gekoppeld is aan het dynamische profiel moet in het bovenste bereik van het volatiliteitsbereik liggen, tussen 5 en 10%, berekend op basis van historische gegevens over drie jaar.

AGRESSIEF:

PROFIEL: het doel van dit profiel is vermogensgroei met een maximale rentabiliteit. Je bent bereid om potentiële verliezen te aanvaarden voor de langetermijndoelstelling om zo het rendement van je portefeuille te maximaliseren.

STRATEGIE: het risico van de beleggingsstrategie die gekoppeld is aan het agressieve profiel moet binnen een volatiliteitsbereik van 10 en 15% liggen. Dit wordt berekend op basis van historische gegevens over drie jaar.

Denk eraan dat de beleggingsstrategieën die aan elk beleggersprofiel zijn gekoppeld door de marktomstandigheden specifieke afwijkingen van de hierboven aangegeven volatiliteitsbereiken kunnen ondervinden¹.

¹Volatiliteit is de schommeling in de prijs van het portefeuillevermogen.

Hoe vraag ik de service aan?

Om de dienst voor discretioneel portefeuillebeheer aan te vragen moet je eerst de geschiktheidstoets vervolledigen. We bekijken je antwoorden om je beleggersprofiel te bepalen en bieden je dan een portefeuille aan die bij je past. 

Zodra je de toets vervolledigd hebt kun je simulaties doen om te zien hoe je portefeuille zich zou kunnen gaan gedragen. Je kunt er ook meteen een doelstelling aan vasthangen. 

Ten slotte moet je het contract lezen, accepteren en tekenen. Hierna ben je eigenaar van een rekening voor discretionair beheer.

Waarom zetten we vooral in op ESG-fondsen?

"Groen" of duurzaam beleggen is beleggen met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Dit type belegging wordt ook wel "ESG" genoemd, en dit staat voor Environmental, Social en Governance. Een soortgelijke term is Maatschappelijk en Verantwoord Beleggen (Socially Responsible Investment, SRI).

Dit soort beleggingen doelt niet alleen op eenmalige positieve bijdragen aan de samenleving en het milieu, maar zorgt ook voor efficiëntie en stabiliteit op de middellange en lange termijn. Daarnaast dragen deze beleggingen bij aan het behoud van het rendement, en verminderen ze de volatiliteit en een eventueel risoco op terugval.

Met onze beleggingsdienst Robo-Advisor streven we naar rendement voor het geld van de klanten die de dienst afnemen. Dit doen we sinds 2019 door voorrang te geven aan het beleggen in ESG-fondsen. Wij kunnen rekenen op het advies van Santander Asset Management, pionier op het gebied van duurzaam beheer in Spanje. Het bedrijf voert een diepgaande analyse uit van de ESG-criteria van deze fondsen en selecteert ze vervolgens.

Door wie en hoe wordt mijn geld beheerd?

Zodra je een contract voor discretionair portefeuillebeheer hebt ondertekend is Openbank verantwoordelijk voor het beheer van je geld. Hiervoor hebben we een beleggingsscomité opgericht, dat regelmatig bijeenkomt. Dit beleggingscomité wordt geadviseerd door Santander Asset Management en BlackRock®, het grootste beleggingskantoor ter wereld*.  Blackrock geeft ons haar marktvisie en de optimale distributie van activa voor de verschillende beleggingsstrategieën . Op basis hiervan selecteren de specialisten van het beleggingscomité de ideale beleggingsfondsen om de verschillende beleggingsstrategieën te implementeren.

Het beleggingscomité van Openbank beheert de portefeuilles op basis van een bepaald risico en de oorsprong ervan (rentevoet, aandelenmarkt, kredietrisico, enz.), en niet op basis van een vooraf bepaalde assetallocatie (bijvoorbeeld 50% aandelen en 50% obligaties). Door deze vorm van beheer kunnen we ons beter aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden, zodat het genomen risico te allen tijde onder controle blijft. Het is de manier om het voor elk risiconiveau verkregen resultaat te maximaliseren.

De portefeuilles worden doorlopend herzien. Hierbij houden we rekening met de ontwikkeling van de verschillende markten. Beslissingen over portefeuillebeheer worden altijd genomen door het beleggingscomité van Openbank.

*Bron: Morningstar, 2020

Hoeveel kost het om Openbank voor mij te laten beleggen?

Het kost niets om een doelstelling voor jezelf vast te stellen, want het is slechts een doelstelling. Er zijn wel commissiekosten verbonden aan het feit dat wij voor jou beleggen:

  • Voor saldi onder de € 25.000: 0,85% + btw (inclusief 1,03% btw)
  • Voor saldi gelijk aan of groter dan € 25.000 en onder de € 100.000: 0,65% + btw (inclusief 0,79% btw)
  • Voor saldi gelijk aan of groter dan € 100.000 en onder de € 500.000: 0,55% + btw (inclusief 0,67% btw)
  • Voor saldi gelijk aan of groter dan € 500.000 en € 1.000.000: 0,45% + btw (inclusief 0,54% btw)
  • Voor saldi gelijk aan of groter dan € 1.000.000: 0,35% + btw (inclusief 0,42% btw)

Ter informatie: de Spaanse btw bedraagt 21% op de managementcommissie voor de dienst.

De commissies worden maandelijks in rekening gebracht op de discretionaire beheersrekening. Als het saldo van deze rekening ontoereikend is, worden de commissies geïnd via de verkoop van belangen in de beleggingsfondsen van je portefeuille.

De beheerskosten worden berekend op basis van het dagelijkse gemiddelde van het beheerde vermogen. Voor een belegging van € 20.000 bedraagt de commissie bijvoorbeeld maandelijks € 17,17 (inclusief btw).

Houd er rekening mee dat het saldo van je belegging periodiek en automatisch zal worden aangepast. De berekening van commissies zal dus ook variëren afhankelijk van het totale bedrag van de belegging.

Hoe volg ik mijn portefeuille op?

Je hebt een volledig bedieningspaneel waarmee je je belegging op elk gewenst moment kunt volgen, meer geld kunt inleggen (via periodieke of eenmalige bijdragen), een deel van de belegging kunt laten uitbetalen, of de dienst kunt annuleren. Je kunt ook je geschiktheidstoets raadplegen en je strategie wijzigen, waarbij je keuze hebt uit de strategieën die geschikt zijn bevonden volgens het toetstresultaat dat op dat moment geldig is.

Daarnaast krijg je informatie over de ontwikkeling van je vermogen en zie je een weergave van het verwachte rendement, evenals informatie over de fondsen die deel uitmaken van je portefeuille en over de details van de verrichtingen die wij uitvoeren.

Wat als mijn doelstellingen of omstandigheden veranderen?

In dit geval zul je een nieuwe geschiktheidstoets moeten uitvoeren, zodat wij je de portefeuille kunnen aanbieden die het best bij je past. Wij zorgen er dan voor dat je de beheersbeslissingen neemt die nodig zijn om je portefeuille aan te passen aan je nieuwe omstandigheden..

Je kunt je toets telefonisch wijzigen via het telefoonnummer +31 (0)70 7006 138, waarop onze beleggingsspecialisten bereikbaar zijn van maandag t/m donderdag van 9.00 - 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 - 18:00 uur.

Welk bedrag moet ik minimaal beleggen?

Om te kunnen genieten van de dienst “Wij beleggen voor jou”, moet je een minimale belegging van € 500 doen. Zodra deze eerste inleg is gedaan, kun je op elk gewenst moment eenmalige stortingen doen of een periodieke stortingen instellen van minimaal € 1* per dag, week of maand. Zowel de eenmalige als periodieke stortingen zullen worden belegd in de verschillende beleggingsfondsen in de verhouding die nodig is om het evenwicht te behouden dat vereist is voor jouw mandaat. Om je belegging te kunnen blijven beheren moet er te allen tijde € 500 ingelegd zijn. 

Onthoud dat deze dienst is ontworpen voor een beleggingshorizon op middellange of lange termijn. Bij Openbank geloven we dat een belegging  op middellange termijn (3-7 jaar) of lange termijn (meer dan 7 jaar) de meest efficiënte en optimale manier is om te beleggen.

*Om optimaliseringsredenen zullen uitvoeringsopdrachten worden verstuurd wanneer de som van de bijdragen € 10 of meer bedraagt. Er wordt belegd in de passende activaspreiding volgens jouw beleggingsstrategie.

Kan ik mijn geld opnemen? En wat als ik de dienst wil annuleren?

Je kunt op elk moment over je geld beschikken. Dit kan door een deel van je belegging te laten uitbetalen of door de annulering van de service. Je kunt ook op elk moment van beleggingsstrategie veranderen. Hiervoor hoef je je beleggingen niet eerst te laten uitbetalen.

Het uit te betalen bedrag moet minstens € 10 bedragen. Het maximumbedrag hangt af van het de huidge waarde van je beleggingen. Bij elke beleggingsstrategie moet je steeds een minimum van € 500 aanhouden om de dienst te kunnen blijven gebruiken. Mocht je dit willen, kun je de service op eender welk moment annuleren via de website, app of telefoon.

Zodra we de order tot annulering van de dienst hebben verwerkt, zullen de overeenkomstige orders worden gegenereerd om je posities te liquideren. Je geld wordt dan overgemaakt naar de betaalrekening die gekoppeld is aan je portefeuille. Het bedrag van de overboeking wordt verminderd met de nog verschuldigde beheerskosten en de overeenkomstige inhoudingen voor fiscale verplichtingen.

Je orders worden alleen uitgevoerd als we niet bezig zijn met aanpassingen in je portefeuille. Als op het moment dat je een order plaatst je portefeuille opnieuw in evenwicht wordt gebracht of wordt aangepast, kan het dus een paar dagen duren voordat die order (en volgende orders) worden uitgevoerd. We moeten namelijk wachten totdat alle aanpassingen zijn doorgevoerd.

Hoe kan ik extra geld inleggen?

Je kunt op elk moment extra geld inleggen. Je kunt kiezen voor welke portefeuille het geld bestemd is en of de bijdragen eenmalig of periodiek is. Bij een periodieke bijdrage kun je kiezen tussen dagelijks, wekelijks of maandelijks.

Je kunt extra geld inleggen voor een bedrag vanaf € 1, maar de opdrachten om ze uit te voeren pas zullen worden verstuurd als de som van de bedragen minstens € 10 is. (Als je bijvoorbeeld elke dag € 2 bijdraagt, zal de aanpassing pas op de vijfde dag worden uitgevoerd, voor een bedrag van € 10.)

Wat is het minimaal vereiste bedrag in mijn portefeuille?

Je kunt steeds geld laten uitbetalen uit je portefeuille, maar zorg ervoor dat je steeds minimaal € 500 laat staan. Dit bedrag is gelijk aan het minimale bedrag om de service af te nemen en dient om je belegging te kunnen blijven beheren. We moeten namelijk een noodzakelijke herbalancering uit kunnen voeren, die zal variëren afhankelijk van je portefeuille.

Kan ik mijn beleggingsstrategie veranderen?

Je kunt de beleggingsstrategie van je portefeuille wijzigen via de opties van het controlepaneel. Je krijgt alle strategieën te zien die passen bij je beleggingsprofiel en je kunt je huidige strategie vergelijken met de strategie die je selecteert voordat je de wijziging bevestigt.

Wij beleggen voor jou, jij hebt de leiding

Je kunt de ontwikkeling van je beleggingen op de voet volgen, wanneer je maar wilt en waar je ook bent.

 

App storeGoogle Play